dla twojej domowej apteczki

Apteczka domowa i pierwsza pomoc Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zasady pierwszej pomocy Udostępnij artykuł

Pierwsza pomoc ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie funkcji życiowych poszkodowanego w trakcie sytuacji nagłych jak wypadek, uraz czy atak choroby.

Zasady pierwszej pomocy

Jest to pomoc doraźna, której udzielamy w trakcie oczekiwania na służby ratownicze. W zależności od rodzaju zagrożenia kolejne elementy pierwszej pomocy różnią się nieznacznie – inaczej zachowujemy się, gdy podejrzewamy zawał serca, a inaczej, gdy mamy do czynienia z nagłym zatrzymaniem krążenia czy wypadkiem. Wszystkie te sytuacje wymagają jednak zastosowania się do kilku podstawowych zasad pierwszej pomocy.

Zachowujemy spokój i skupienie

Tylko zachowując przysłowiową zimną krew i trzeźwo myśląc będziemy w stanie wykonać odpowiednie czynności ratujące zdrowie i życie innej osoby. Dlatego w sytuacji, gdy jesteśmy świadkiem omdlenia, zasłabnięcia czy tez wypadku przede wszystkim zastanówmy się jakie czynności musimy i możemy wykonać, aby pomoc osobie poszkodowanej, nie pogarszając jej stanu.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Wykonując każdą czynności związaną z pierwszą pomocą musimy mieć pewność, że nie zagraża ona naszemu zdrowiu i życiu. Dlatego w trakcie udzielania pomocy przede wszystkim powinniśmy używać środków ochrony osobistej jak rękawiczki, czy maseczki do sztucznego oddychania. Na miejscu zdarzenia uznajemy, że każdy materiał biologiczny jest zakaźny. W przypadku wypadku komunikacyjnego na samym początku zabezpieczamy i oznaczamy miejsce zdarzenia.

Jak najszybciej wezwij pomoc

Wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej jest najważniejszym elementem przy każdym zdarzeniu mogącym stanowić zagrożenie życia lub zdrowia. Będąc świadkiem wypadku czy omdlenia nie bójmy się prosić o pomoc innych przechodniów – dla poszkodowanego liczy się każda chwila dlatego, gdy jedna osoba wykonuje telefon alarmowy inna powinna w tym czasie rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy. Jeżeli jesteśmy sami i nie wiemy jak się zachować dyspozytor pokieruje naszymi działaniami. Przy tym punkcie szczególnie ważne jest aby zachować spokój i rzeczowo odpowiadać na pytania dyspozytora, zwłaszcza dotyczące lokalizacji zdarzenia.

Zadbaj o osobę poszkodowaną i oceń jaką pomoc możesz jej udzielić

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana nie straciła świadomości bardzo ważne jest jej uspokojenie. Stres nigdy nie wpływa dobrze na stan zdrowia. Dlatego informujemy poszkodowanego, że nie pozostawimy go bez opieki, a specjalistyczna pomoc została wezwana. Ważnym elementem jest upewnienie się, czy osoba ta nie ma problemów z oddychaniem, a w razie zasłabnięcia czy podejrzenia zawału serca ułożyć ją w odpowiedniej pozycji.

Gdy poszkodowany jest nieprzytomny sprawdzamy oddech i drożność układu oddechowego

W przypadku utraty przytomności bardzo istotna jest ocena, czy poszkodowany oddycha i czy oddech ten nie jest zaburzony (poświęcamy na to maksymalnie 10 s). Brak oddechu czy oddech przyspieszony (łykanie powietrza) wskazują na konieczność podjęcia resuscytacji. Przed jej rozpoczęciem musimy ułożyć osobę poszkodowaną na plecach i odchylić głowę do tyłu przy jednoczesnym uniesieniu żuchwy – w ten sposób udrożnimy drogi oddechowe. W przypadku, gdy nie umiemy ocenić czy oddech jest prawidłowy czy zaburzony przyjmujemy wersję drugą.

Gdy osoba poszkodowana jest nieprzytomna ale oddycha, układamy ją w pozycji bezpiecznej

Pozycja boczna ustalona pozwala na zapewnienie drożności dróg oddechowych poszkodowanego i zapobiega zadławieniu się. Nieprzytomnej osoby nie pozostawiamy nigdy samej i kontrolujemy stale jej czynności życiowe tak, aby w przypadku ustania oddechu czy pracy serca jak najszybciej rozpocząć resuscytację.

W przypadku krwawienia czym prędzej je hamujemy

Gdy jesteśmy świadkiem wypadku, w którym osoba poszkodowana doznała urazu powodującego silne krwawienie przede wszystkim musimy je jak najszybciej zatamować. Krwawienie z tętnicy bardzo szybko może doprowadzić do śmierci poszkodowanego. W miejscu krwawienia umieszczamy jałowy opatrunek i uciskamy, jednocześnie bandażując – tak aby nie odcinać całkowicie dopływu krwi. Gdy opatrunek nasiąka krwią dokładamy jałowej gazy, nie zwalniając ucisku. Gdy uciskanie w miejscu urazu nic nie daje zaczynamy uciskać tętnicę nad miejscem urazu. W ostateczności wykorzystujemy opaskę uciskową. Stosujemy ją jednak jedynie w przypadku zagrożenia życia, gdy inne metody zahamowania krwotoku nie przynoszą rezultatu. Zastosowanie opaski uciskowej może być przyczyną martwicy poniżej miejsca jej założenia.

1. Pek JH. Guidelines for bystander first aid 2016. Singapore Med J 2017;58:411–7. doi:10.11622/smedj.2017062.
2. PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. Dostęp: 9.07.18: http://www.bhp.pwr.wroc.pl/zppm.pdf
3. Cousquer G. First Aid in Emergency Care. Avian Pract 2005;27:190–203.
4. Zideman DA, Singletary EM, De Buck EDJ, Chang W-T, Jensen JL, Swain JM, i in. Part 9: First aid. Resuscitation 2015;95:e225–61.

produkty laboratoria polfa łódź

Plastry Kuchenne Karton 10plastr

Plastry kuchenne opatrunkowe na rany

Plastry Wodoodporne Karton 16plastr

Plastry wodoodporne

Plastry Rodzinne Karton 20plastr

Plastry rodzinne

Plaster do cięcia Karton

Plaster do cięcia

Roztwór soli fizjologicznej 0,9 nacl,

Izotoniczny roztwór wielofunkcyjny (0,9% nacl)

Sól fizjologiczna do inhalacji

Hipertoniczny roztwór do inhalacji (3% nacl)

Preparat na wszy gnidy - Stop Wszom i Gnidom

Stop Wszom i gnidom