dla twojej domowej apteczki

Witaminy i minerały Składniki mineralne Mikroelementy

Molibden – mało znany, choć ważny mikroelement Udostępnij artykuł

Molibden jest metalem przejściowym będącym mikroelementem niezbędnym dla życia zwierząt, roślin i mikroorganizmów.

Molibden

Pierwiastek ten jest ważnym składnikiem metaloenzymów, które uczestniczą w kluczowych przemianach metabolicznych prawie wszystkich organizmów. Molibdenu, choć uczestniczy w licznych procesach biologicznych, ludzki organizm potrzebuje jedynie w niewielkich ilościach. Co więcej, gdy dostarczymy go zbyt dużo pojawiają się symptomy związane z jego toksycznością. Jednocześnie brak dostępności molibdenu zagraża zdrowiu i życiu [1].

Rola biologiczna molibdenu

Molidben jest mikroelementem wchodzącym w skład enzymów katalizujących reakcje redoks (utleniania i redukcji). Dzięki jego zdolności do łatwego przechodzenia pomiędzy stanami utlenienia (z molibdenu 4+ na 6+), enzymy zawierające w swojej strukturze ten pierwiastek mogą przeprowadzać reakcje opierające się na przekazywaniu elektronu. W naszym organizmie wśród enzymów, których funkcjonowanie zależne jest od obecności molibdenu można wyróżnić: oksydazę siarczynową, oksydoreduktazę ksantynową czy dehydrogenazę aldehydową [1,2]. Enzymy te zaangażowane są w reakcje kataboliczne aminokwasów zawierających siarkę, a także związków heterocyklicznych jak puryny i pirymidyny oraz w metabolizm aldehydów aromatycznych [3]. Molibden, choć w naszym organizmie występuje w niewielkich ilościach, niezbędny jest dla przeprowadzania przemian metabolicznych, a także uczestniczy w procesach detoksykacyjnych umożliwiając usuwanie szkodliwych produktów metabolizmu cysteiny i metioniny.

Dzienne zapotrzebowanie na molibden i jego źródła w diecie

Dzienna dawka molibdenu według EFSA (z ang. European Food Safety Authority) dla osoby dorosłej powinna wynosić 65 µg. Jednak w trakcie badań nawet przy niższych dziennych dawkach tego pierwiastka nie obserwowano objawów niedoboru, co może wskazywać na zdolność organizmu do osiągnięcia równowagi molibdenu nawet przy jego niewielkiej absorpcji w jelitach [3].

Zawartość molibdenu w naszej diecie różni się w zależności od produktów spożywczych wchodzących w jej skład, a także od dostępności tego pierwiastka w paszy dla zwierząt mięsnych czy w glebie, na której uprawiane są rośliny. Najlepszych naturalnym źródłem tego metalu są rośliny strączkowe jak fasola lima, groszek i soczewica. Dobrym źródłem molibdenu jest także sorgo czy ziarna słonecznika, mleko i mięso. Owoce, jagody, większość warzyw korzeniowych i ryb jest złym źródłem tego pierwiastka [1].

Biodostępność molibdenu z diety

Molibden jako pierwiastek rozpuszczalny w wodzie jest łatwo absorbowany z naszego układu pokarmowego. W dawce 1 mg molibdenu, rozpuszczonego w wodzie, całość wchłaniana jest przez nasz organizm. Pierwiastek ten będący elementem stałego pokarmu jak zielona sałata, pomidory czy fasola jest słabiej wchłaniany niż w czystych roztworach wodnych. Molibden dodany do napoju zawierającego maltodekstrynę, sacharozę, olej, α-celulozę i minerały wchłaniany był w układzie pokarmowym w 90-94%. Badania wskazują, że na absorpcję tego pierwiastka negatywny wpływ ma czarna herbata [4].

Niedobory molibdenu

Niedobory tego pierwiastka w naszym organizmie występują bardzo rzadko i związane są zazwyczaj z wrodzonymi zaburzeniami w jego wchłanianiu. Ze względu na niewielką liczbę przypadków niedoborów wiedza na temat związanych z nią objawów jest ograniczona. Wiadomo, że prowadzą do nieprawidłowości metabolicznych zaburzających rozwój organizmu, będąc powodem zaburzeń widzenia i zmian neurologicznych [5].

1. Sardesai VM. Molybdenum: An Essential Trace Element. Nutr Clin Pract [Internet]. Wiley-Blackwell; 1 grudzień 1993 [cytowane 17 wrzesień 2018];8(6):277–81. Pobrano z: http://doi.wiley.com/10.1177/0115426593008006277
2. Mendel RR, Kruse T. Cell biology of molybdenum in plants and humans. Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Cell Research. 2012.
3. Panel E, Nda A. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for molybdenum. EFSA J [Internet]. 2013;11(8):3333. Pobrano z: http://doi.wiley.com/10.2903/j.efsa.2013.3333
4. Giussani A, Arogunjo AM, Claire Cantone M, Tavola F, Veronese I. Rates of intestinal absorption of molybdenum in humans. Appl Radiat Isot [Internet]. Pergamon; 1 czerwiec 2006 [cytowane 17 wrzesień 2018];64(6):639–44. Pobrano z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969804305004057
5. Bourke CA. Molybdenum deficiency produces motor nervous effects that are consistent with amyotrophic lateral sclerosis. Frontiers in Neurology. 2016.

produkty laboratoria polfa łódź

Osteo Max D3+K2 60tab

OsteoMax D3 + K2

Witamina C Forte Polfa Łódź

Witamina C FORTE 1000

Witamina b12 -karton 50tabl - 2019-04

Witamina B12 Forte

Magnez Rodzinny Karton 60tab

Magnez rodzinny

Magnez Skurcze Karton 40tab

Magnez Skurcze + Potas

Magnez Organiczny + B6

Calcium 500D Karton 30sasz

Calcium 500 D

Calcium C pomarancza Karton 16tab

Calcium C

Osteo Complex Karton 60tab

Osteo D Complex

Calcium w folii

Wapń