dla twojej domowej apteczki

Rodzaje alergii i rodzaje uczuleń

Alergie należą do najbardziej rozpowszechnionych chorób zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy.

Rodzaje alergii

Alergie należą do najbardziej rozpowszechnionych chorób zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy.

Według raportu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) z 2008 roku, około 45% badanych uzyskało co najmniej jeden wynik dodatni w testach skórnych badających reakcje na różne rodzaje alergenów. Ponadto około 10% przedstawicieli badanej grupy cierpiało z powodu astmy, w większości przypadków o podłożu alergicznym. Warto dodać, że jedynie 1/3 tej grupy była wcześniej prawidłowo zdiagnozowana [1].

Alergia według obecnych standardów uważana jest za jedną z form nadwrażliwości układu odpornościowego, czyli nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej prowadzącej do uszkodzenia tkanek i zapoczątkowującej proces chorobowy. Termin alergia jest równoznaczny z nadwrażliwością typu I, u podstaw której leżą reakcje alergenu z przeciwciałami IgE komórek tucznych i bazofilów, należących do układu odpornościowego człowieka. Objawy alergii spowodowane są przez mediatory zapalne, takie jak histamina i leukotrieny, wydzielane przez te komórki. Wydaje się, że poza czynnikami genetycznymi, znaczący wpływ na rozwój alergii mają warunki w jakich wychowywane są dzieci. Według licznych doniesień, dzieci wychowujące się na wsi, mające kontakt z większą ilością potencjalnie alergizujących czynników, cierpią z powodu alergii rzadziej niż te dojrzewające w miastach [3]. Alergie z mniejszą częstością pojawiają się także w krajach mniej rozwiniętych i prawdopodobnie to właśnie mniej „sterylne” warunki życia są głównym czynnikiem mającym na to wpływ. Koncepcję tę określa się jako „hipotezę higieniczną” rozwoju alergii. Innym czynnikiem wpływającym na rozwój reakcji nadwrażliwości jest bierne palenie tytoniu i zanieczyszczenie powietrza [3].

Rodzaje reakcji alergicznych

Po kontakcie z alergenem zajść mogą dwa podstawowe rodzaje odpowiedzi – natychmiastowa (wstrząs anafilaktyczny) i późna. Odpowiedź natychmiastowa pojawia się zazwyczaj po kilku minutach od kontaktu z alergenem i ustępuje w ciągu godziny. Jest wywołana przede wszystkim przez histaminę i może dotyczyć układu oddechowego, skóry, układu krążenia oraz układu pokarmowego. W łagodnych przypadkach objawia się pokrzywką, świądem, alergicznym nieżytem nosa i obrzękami. W ciężkich, może doprowadzić do tzw. wstrząsu anafilaktycznego – stanu zagrożenia życia charakteryzującego się zmniejszonym ciśnieniem tętniczym, skurczem oskrzeli, wywołującym duszność i charakterystyczne świsty, uogólnioną pokrzywką i obrzękami. Jest to sytuacja wymagająca pilnej interwencji lekarskiej.

Reakcja późna spowodowana jest przede wszystkim wpływem leukotrienów i kilku innych substancji przyciągających różnego rodzaju komórki odpornościowe. To właśnie w wyniku tego rodzaju reakcji dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego utrwalającego choroby związane z alergią takie jak astma [2,4].

Rodzaje alergenów

Ze względu na źródło alergenu można wyróżnić alergie wziewne, pokarmowe i kontaktowe. Do najczęstszych alergenów wziewnych należą roztocze kurzu domowego – mikroskopijne pajęczaki, których liczba w 1 g kurzu może przekraczać 500 sztuk. Miejscem bytowania roztoczy są dywany, wykładziny, pościel, a nawet pluszowe zabawki. Roztocze potrafią przeżyć kilka godzin w temperaturze 45℃, ale już tylko około 5 minut przy 70℃, dlatego tak istotne jest pranie pościeli w wysokiej temperaturze. Do innych istotnych alergenów wziewnych należą pyłki roślin, najczęściej traw (także zbóż). Wśród kwiatów drzew często wywołujących reakcje alergiczne wyróżnić należy kwiaty olchy, brzozy i leszczyny. Często występującym alergenem wziewnym jest także sierść zwierząt domowych. Najczęstszym objawem alergii wziewnych jest alergiczny nieżyt nosa – katar i uczucie zatkanego nosa pojawiający się po kontakcie z alergenem. Niestety, nie jest to jedynie problem chwilowego dyskomfortu, gdyż przedłużający się stan zapalny jest czynnikiem rozwoju astmy i dlatego alergicy powinni w miarę możliwości unikać czynnika wywołującego, a w razie konieczności stosować farmakoterapię. Osoby cierpiące na przewlekły alergiczny nieżyt nosa powinny więc skorzystać z pomocy lekarskiej, by ustalić rodzaj czynnika wywołującego alergię i zaplanować metodę leczenia.

Alergie pokarmowe dotyczą głównie dzieci i w większości przypadków z czasem zanikają. Do typowych alergenów pokarmowych należą białka jaja kurzego oraz mleka krowiego, ryby, skorupiaki, różnego rodzaju orzechy, soja, pomidory i przyprawy. Należy odróżnić reakcje alergiczne od nietolerancji pokarmowych, wynikających z niedoboru niektórych enzymów trawiennych (np. laktazy). W wypadku nietolerancji pokarmowych objawy ograniczają się najczęściej do przewodu pokarmowego i pojawiają się kilka godzin po zjedzeniu nietolerowanego pokarmu. Reakcje alergiczne zachodzą dużo szybciej, zaś objawom gastrycznym (np. biegunce) towarzyszyć mogą świąd, wysypka, alergiczny nieżyt nosa i zapalenie spojówek. W tym przypadku również należy unikać czynników wywołujących reakcję alergiczną.

Wśród alergii kontaktowych zasadnicze znaczenie mają chrom i nikiel. Uczulenie na nikiel to problem dotyczący przede wszystkim kobiet, gdyż metal ten jest częstą domieszką w biżuterii i częściach garderoby, podczas gdy alergia na chrom objawia się najczęściej u mężczyzn pracujących z cementem i przy garbowaniu skór zwierząt [3,4].

1. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
2. Praca zbiorowa Interna Szczeklika 2017, pod red. Piotra Gajewskiego, Medycyna Praktyczna 2017
3. Dadas-Stasiak E., Kalicki B., Jung A. Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii. Pediatr Med Rodz 2010, 6 (2), p. 92-99.
4. Komorowski J. Epidemiologia Astmy w Polsce w Oparciu o Wyniki Badania ECAP. Praca doktorska. Warszawa 2012.

produkty laboratoria polfa łódź

Alergo Max Junior - lek przeciwalergiczny

Alergo Max Junior

Stop Alergii Karton Aerozol

Stop alergii

Alergo Max Karton 10tab

Alergo Max

Calcium Alergo Plus Junior Karton 16tab

Calcium Alergo Plus Junior

Calcium Alergo Plus Karton 16tab

Calcium Alergo Plus