dla twojej domowej apteczki

Polityka prywatności

  1. Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od użytkowników, gdy rejestrują się za pomocą formularza kontaktowego.

  1. Cele

Przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w następujących celach:

– zarządzanie i wysyłanie e-maili lub biuletynów wraz z marketingiem bezpośrednim użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę;

– zarządzanie, przetwarzanie i odpowiadanie na pytania, zapytania i zapytania od użytkowników;

– zarządzanie i przetwarzanie żądań dostępu, poprawiania lub usuwania danych, obiektów lub limitów przetwarzania.

  1. Dokładność i aktualizacja danych

Użytkownicy dostarczający informacje muszą zapewnić, że takie informacje są dokładne i aktualne. Zatwierdzając formularz, użytkownicy oświadczają i gwarantują, że przeczytali i zrozumieli niniejszą Politykę i zgadzają się przestrzegać jej warunków.

  1. Transfery

Dane osobowe, które zbieramy, nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych w żadnych okolicznościach. Może on jednak zostać przekazany dostawcom technicznym zaangażowanym w realizację celów określonych powyżej.

  1. Okresy przechowywania danych

Twoje dane osobowe zostaną zachowane i wykorzystane przez okres przewidziany przez obowiązujące prawodawstwo i / lub normę.

W związku z tym zebrane dane osobowe zostaną usunięte w przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

  • wygaśnięcie okresu zatrzymania;
  • wykonywanie prawa do usunięcia przez użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami opisanymi w punkcie 7 poniżej.
  1. Poufność i uczciwość

Wprowadzamy środki bezpieczeństwa wymagane w celu ochrony poufności i integralności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Nie możemy jednak zagwarantować, że środki te całkowicie uniemożliwią ujawnienie danych osobowych i nie będziemy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa, w szczególności w przypadkach oszukańczego działania strony trzeciej lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przez użytkownika.

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

  1. Prawo dostępu, prawo do sprostowania i usunięcia oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy mają prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy lub je poprawić, a także prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych. Użytkownicy mogą również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Użytkownicy mogą korzystać z tych praw w dowolnym czasie, bez żadnych wyjaśnień dotyczących przyczyn, za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub wysyłając ich żądanie do Laboratoria Polfa Łódź, Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, załączając dowód swojej tożsamości.